„Upoznаjte svet robotа kroz igru i zаbаvu“ - Lego roboti

Plаto ispred Domа sindikаtа
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 14:00 - 17:00
Mesto održavanja: Plаto ispred Domа sindikаtа


Lego robotika je postala jedna od glavnih oblasti u obrazovanju na fakultetima, srednjim i osnovnim školama. Programiranje lego robota je zanimljivo, kreativna i popularno medju decom i đacima. Na ovoj radionici posetioci će se upoznati sa sklapanjem, instaliranjem i demonstracijom rada Lego robota.

Realizatori: Uroš Vukаdnović