Doc. dr Vesna Tepavčević

Departman za farmaciju, Medicinski fakultet
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Kafa sa naucnicina,Novi Sad BIG


Vesna Tepavčević je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Radi kao docent na Departmanu za farmaciju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U istraživačkom radu posvećena je analizi površinski aktivnih materija.

Naučna oblast: Farmacija

Teme:
1. Kiseline i baze;
2. UV-zračenje;
3. Antipiretici (lekovi koji snižavaju povišenu telesnu temperaturu)