ETNO KUTAK

ID ćošak - Etno ćošak
Vreme odžavanja: - 17.00-22.00
Mesto održavanja: ID ćošak - Etno ćošak


Etno kutak čine vеć pomalo zaboravljeni alati, posuđe, igračke, odeća, nošnje, preslice, kolovrati. Nekada su ovi predmeti bili neizostavni deo svakog seoskog domaćinstva s početka 20. veka. Želja nam je, da posetioce, kroz ovu postavku, upoznamo sa kulturom i tradicijom, da osete duh minulih vremena, da zaboravljene estetske izraze približimo mladima i na taj način sačuvamo kulturnu baštinu srpskog sela.

AUTORI: dr Ninoslav Golubović, dr Aleksandar Radivojević, dr Mrđan Đokić, dr Nataša Martić  Bursać, dr Ljliljana Stričević, dr Marija Bratić, dr Jelena Živković, Milena Gocić, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za geografiju

Učesnici

Jelena Živković
Milena Gocić
Ninoslav Golubović
Nataša Martić Bursać
Mrđan Đokić
Marija Bratić
Ljiljana Stričević
Aleksandar Radivojević