INSEKTI KAO HRANA, BUDUĆNOST ILI MIT?

Oficirski Dom
Vreme odžavanja: - 17.00-22.00
Mesto održavanja: Oficirski Dom


Ljudska populacija se suočava sa sve većim izazovima i opstanak mnogih je neizvesan. Hrana kao osnovni resurs, pored vode, je sve manje dostupna a naročito pojedinim društvenim klasama. Da bi se predupredile neke posledice mnogi vide rešenje u alternativnim izvorima hrane. Jedan od takvih izvora su insekti.

Insekti kao najbrojnija i možda najbitnija grupa organizama zavređuju veliku pažnju. Mnogi vrste insekata su značajne sa stanovišta čoveka, na primer: pčele, svilena buba, komarci i druge vrste. Međutim, mnogi insekti sve više dobijaju na značaju kao izvor hrane. Takve su neke vrste skakavaca, ili larve muva i brašnara.

Ishrana insektima kod većine ljudi izaziva gađenje ili u najmanju ruku nevericu. Ipak, budućnost opstanka mnogih ljudi možda zavisi upravo od ovog izvora hrane. Insekti kao hrana se mogu koristiti u celosti ili u prerađenoj formi u obliku pašteta, brašna od insekata i slično. Nutritivna vrednost insekata je znatno veća u odnosu na konvencionalnu hranu, imaju veći procenat proteina pa čak i vitamina B kompleksa.

AUTORI: dr Saša Stanković, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za biologiju

Učesnici

Saša Stanković