Izvođenje atraktivnih eksperimenata iz fizike: Interesantna fizika

Spomen kuća Tan Bečej, velika sala
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 17:00 - 17:30
Mesto održavanja: Spomen kuća Tan Bečej, velika sala


Van de Grafov generator je elektrostatički generator koji se koristi za dobijanje naelektrisanja visokih napona.
Uz pomoć Van De Grafovog generatora predstavljamo sledeće eksperimente:
- Stvaramo iskre
- Palimo neonsku cev
- Upravljamo Segnerov točak
- Predstavićemo leteće plastične čaše i aluminijumske folije
- Napravićemo novu frizuru - da se kosa digne na glavi
Predstavićemo i čarobni balon, pokazaćemo kako možemo balone zalepiti za zid ili plafon!
Predavanje je dvojezično, na srpskom i mađarskom jeziku.


Realizatori: Aneta Sekrenj demonstrator, nastavnik fizike i učenici Osnovne škole "Petefi Šandor" iz Bečeja