Jedinstvo prirode i čoveka

Naučni klub Novi Pazar
Predavanje
Vreme odžavanja: 23.09.2019. 09:00 - 11:00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Pazar


Značaj prirode za opstanak i život ljudi. Zakonitosti i ravnoteža prirode. Čovek kao biološko i ekološko biće. Odnos čoveka prema prirodi. Životna sredina kao komponenta održivog razvoja.

Realizatori: Prof. dr Nataša Đorđević, vanredni profesor, doktor bioloških nauka