Krajputaši i dragačevska klesarska škola

Dragačevska sela bogata spomenicima krajputašima i Mašinsko saobraćajna škola Čačak
Vreme odžavanja: 24.09.2019. 12:00 - 14:00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Čačak


"Nema pouzdanih podataka od kada datira kamenorezački zanat u Dragačevu, ali se sa sigurnošću može utvrditi da je tokom 18, a naročito 19. veka ovaj zanat doživeo svoj procvat. To je period kada kameni spomenici počinju masovno da se upotrebljavaju i zamenjuju stara, drvena nadgrobna obeležja koja su bila kratkog veka, a dragačevski klesari izrađuju spomenike za skoro čitavu Zapadnu Srbiju. Naime, Dragačevo je bogato majdanima kamena peščara, koji je bio izuzetno pogodan za obradu, oslikavanje životopisa i pisanje epitafa u spomen preminulima.

Radionica će imati dva dela: Prvi će biti odlazak na teren i pronalaženje krajputaša, a drugi rad u umetničkoj radionici Mašinsko –saobraćajne škole Čačak."

Realizatori: Ana Damljanović, diplomirani vajar primenjenog vajarstva