KULTURA BILJNIH TKIVA IN VITRO - NAČIN DA SAČUVAMO PRIRODNO NASLEĐE

Oficirski Dom
Vreme odžavanja: - 17.00-22.00
Mesto održavanja: Oficirski Dom


Mnoge biljne vrste se danas nalaze pod velikim pritiskom abiotičkih, biotičkih i naročito antropogenih faktora koji otežavaju njihovo rastenje i razviće., Ljudi eksploatišu biljke za različite potrebe kako bi poboljšali kvalitet života. Zbog toga je ugrožavanje mnogih biljnih vrsta realna pretnja. Gajenjem biljaka u laboratorijskim uslovima metodom kulture biljnih tkiva in vitro mogu se očuvati ugrožene i endemične biljne vrste. Introdukcijom in vitro dobijenih biljaka u prirodna staništa čuvamo biodiverzitet. Da bi sačuvali prirodno nasleđe za buduće generacije, očuvanje biodiverziteta je obaveza i odgovornost svakog čoveka.

AUTORI: dr Svetlana Tošić, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za biologiju

Učesnici

Svetlana Tošić