Mаgično testo - slаjm

Naučni klub Smederevo
Vreme odžavanja: 26.09.2019. 17:00 - 19:00
Mesto održavanja: Naučni klub Smederevo


Upoznavanje učenika sa osnovnim osobinama sastojaka od kojih se pravi slajm- magično testo. Osposobljavanje učenika za kreativno rešavanje problema.

Realizatori: Slаđаnа Dobrotа, profesor rаzredne nаstаve