Mario Hajdu, Tehnička škola Zrenjanin

Mala sala KC Zrenjanina
PREDAVANJE
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 17:30 – 20:10
Mesto održavanja: Zrenjanin ,Kulturni centar Zrenjanina


Mladi u saobraćaju

Vreme trajanja: 15 minuta