Metаmorfozа trаdicionаlnih muzejа u jedаn od medijа mаsovnog komunicirаnjа

Muzej u Smederevu
Vreme odžavanja: 25.09.2019. 14:00 - 15:30
Mesto održavanja: Muzej u Smederevu


Predstavljanje vizije sa kojom muzeji dvadeset i prvog veka u Srbiji nastupaju pred svojom publikom, kako čuvaju tradicionalne artefakte i na koje načine komuniciraju sa publikom.

Realizatori: Mr Jovаn Stojković