Mobilna izložba i predavanje: Pametni šator - klima šator

Spomen kuća Tan, terasa
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 18:00 - 20:00
Mesto održavanja: Spomen kuća Tan, terasa


Korišćenje alternativnih izvora energije je od velikog značaja za našu budućnost. Predstavićemo jednu mobilnu izložbu pod nazivom "Pametni šator" sa minijaturnim eksponatima (np. mini solarni kolektor) i atraktivnom projekcijom na temu korišćenja obnovljivih izvora energije. Predavanje je na mađarskom jeziku uz mogućnost simultanog prevoda na srpski.

Realizatori: Šipoš Šandor, demonstrator