Nauka svakodnevnog života

Osnovna škola "Milan Munjas", Vuka Karadzica 25
Predavanja
Vreme odžavanja: 28.09.2019. - 10:00-12:00
Mesto održavanja: Ub


Nešto sija u mraku - Anka Jevremović, Fakultet za fizičku hemiju – Univerzitet u Beogradu 
Redoks limunada - Branislav Milovanović, Fakultet za fizičku hemiju – Univerzitet u Beogradu