NAUKA U SPORTU I FIZIČKOM VASPITANJU

Oficirski Dom
Vreme odžavanja: - 17.00-22.00
Mesto održavanja: Oficirski Dom


Sportska nauka ima za cilj da merenjem i procenom složenog antropološkog statusa (motoričkih sposobnosti, funkcionalnih sposobnosti, morfoloških karakteristika, kognitivnih sposobnosti, konativnih karakteristika, ...) različitih kategorija ispitanika doprinese poboljšanju sportske forme, da definiše najracionalniju sportsku tehniku, smanji rizik od povreda, otkrije ključne faktore sportskog uspeha, sprovede uspešan proces selekcije i sl. Sa tim ciljem sportska nauka inkorporira metode merenja i procene iz različitih naučnih disciplina (biomehanike, sportske medicine, anatomije i fiziologije, psihologije, motorne kontrole). Postavka Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja predstaviće metodu bioelektrične impedance koja se primenjuje za procenu telesne kompozicije ispitanika kao jedne od ključnih karakteristika iz prostora morfologije, zatim testove za procenu reaktivne agilnosti koja je ključna sposobnost u mnogim sportovima (fudbal, košarka, rukomet, džudo, boks, ...), testova za procenu snage kao dominantne sposobnosti kako u sportu tako i obavljanju svakodnevnih poslova, ali i testa za procenu posturalnog statusa dece i odraslih. Navedene metode podrazumevaju primenu savremenih dijagnostičkih uređaja koji jasno demonstriraju aplikativnu vrednost tehnologije u sportskoj nauci.

AUTORI: dr Dejan Madić, dr Nenad Stojiljković, dr Mladen Živković, dr Nemanja Stanković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

Učesnici

Mladen Živković
Nemanja Stanković
Nenad Stojiljković
Dejan Madić