Nemanja Micić, OŠ Vuk Karadžić

Mala sala KC Zrenjanina
PREDAVANJE
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 17:30 – 20:10
Mesto održavanja: Zrenjanin ,Kulturni centar Zrenjanina


Matematika i  fizika kroz istoriju

Vreme trajanja: 15 minuta