Odgoj za predupređivanje zloupotrebe opojnih sredstava, psihotroponih supstanci i droga - I deo

Naučni klub Novi Pazar
Vreme odžavanja: 26.09.2019. 9:00 - 11:00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Pazar


Fenomen odgoja. Poseban osvrt na zdravstveni odgoj: higijena, jelo, piće, funkcije organizma, rad, razvoj... sve do samoodgoja za stalnu zaštitu i očuvanje zdravlja...

Realizator: Emeritus, prof. dr Sait Kačapor, redovni profesor pedagogije, uža naučna oblast školska pedagogija, Novi Pazar