Odgoj za predupređivanje zloupotrebe opojnih sredstava, psihotroponih supstanci i droga - II deo

Naučni klub Novi Pazar
Vreme odžavanja: 26.09.2019. 11:30 - 13:00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Pazar


Opijati, psihotropne supstance, droge... Kako se postaje konzument, kako ne ući u zlo kolo, kako pomoći drugu, drugarici, bilo kome... Kako prepoznati lice koje je već u svetu poroka... Kako odgajati za suzbijanje i predupređivanje zloupotrebe opijata i droga...
Samostalan rad polaznika: Ja istraživač, zloupotrebe opijata, psihotropnih supstanci i droga.
Dugoročna samoinicijativna aktivnost: Saopštenja rezultata istraživanja: na odeljenskoj zajednici, na Učeničkom parlamentu u sredstvima javne komunikacije.

RealizatorEmeritus, prof. dr Sait Kačapor, redovni profesor pedagogije, uža naučna oblast školska pedagogija, Novi Pazar