POGLED U BUDUĆNOST – MATERIJALI KOJI ĆE PROMENITI SVET

Oficirski Dom
Vreme odžavanja: - 17.00-22.00
Mesto održavanja: Oficirski Dom


Hoćete da vidite koji su to materijali jači od čelika, šta može zameniti plastiku, kako nastaju ugljenične nanocevi? Pravo iz budućnosti se javljaju materijali koji će promeniti život koji poznajemo. Dođite da se upoznate sa veštačkom paukovom mrežom, bioplastikom, biomaterijalima, aerogelovima i drugim materijalima koji najavljuju budućnost.

AUTORI: dr Radomir Ljupković, dr Marjan Ranđelović, dr Snežana Tošić i Stefan Petrović, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za hemiju

Učesnici

Marjan Ranđelović
Radomir Ljupković
Stefan Petrović
Snežana Tošić