Posmatranje nebeskih tela sa brda Hisar

Brdo Hisar
Vreme odžavanja: 24.09.2019. 19:00 - 21:00
Mesto održavanja: Brdo Hisar


Za sve ljubitelje astronomije ćemo u nedelji istraživača organizovati posmatranje nebeskih tela sa brda Hisar koje se nalazi u samom gradu. Noć, posmatranje, diskusija...sve je to uslov za nova saznanja i dobro druženje.

Realizatori: Astronomsko udruženje Eureka, Kruševac