Predavanje: Nikola Tesla i Robert Jemison Van De Graaff

Spomen kuća Tan Bečej, velika sala
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 17:30 - 18:00
Mesto održavanja: Spomen kuća Tan Bečej, velika sala


Van de Grafov generator nosi ime po američkom fizičaru Robertu van de Grafu (1901-1967). Generator iz 1931. godine po patentnoj deklaraciji proizvodio je million volti napona. Međutim, po nekim pismenim izvorima Nikola Tesla (1856-1943) je već ranije govorio o mogućnostima elektrostatičkih generatora kao izvorima jednosmerne struje visokih napona. Teslin toranj za bežičnu energiju, podignut 1902. godine na Long Ajlendu dostizao je i do 30 miliona volti. Predavanje je dvojezično, na srpskom i mađarskom jeziku.

Realizatori: Agošton Legvari, nastavnik fizike