Predstаvа „Kirijа-Nаšа decа“

Naučni klub Niš
Vreme odžavanja: 23.09.2019. 19:00
Mesto održavanja: Naučni klub Niš


Predstava producirana na tekstove najvećeg srpskog komediografa Branislava Nušića.Iako se radnja predstave dešava pre gotovo jednog veka, priča nije izgubila na aktuelnosti.Naprotiv, problemi klasične srpske porodice ostali su isti, samo su danas izraženiji i razorniji.

Realizatori: Ansаmbl Studijа glume Centrа zа kulturu i umetnost, Aleksinаc