Sa Nadeždom kroz vreme

Galerija ''Nadežda Petrović'' Čačak
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 10:00 - 11:00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Čačak


"Delo Nadežde Petrović, u celini, zrači strašnom ekspresijom, snagom i hrabrošću ove jedinstvene žene - slikara sa Balkana. Zahvaljujući njenom duhu koji je, iz male Srbije, stremio modernom svetu, ali i srećnim okolnostima da se, početkom 20. veka, školuje i da poseti likovne centre Evrope, njeno slikarstvo ide, najvećim delom, u korak sa evropskim ekspresionizmom, a ponekad se čak približava, tada još neafirmisanoj, apstrakciji.
Posle zanimljivog puta kroz život poznate slikarke, učesnici će oslikavati i opisivati zanimljive detalje iz Nadeždinog života."

Realizatori: Dragana Božović, muzejski savetnik