Izložba "Srpski Stounhendž"

Desić
Vreme odžavanja: 24.09.2019. Posetа lokаlitetu
Mesto održavanja: Desić


Video i prezentаcijа Srpski Stounhendž – arheološko otkriće u Pocerini. Prva arheološka istraživanja u selu Desiću vršena su 1967. godine. Pedeset godina posle, 2017. godine, Narodni muzej u Šapcu je pokrenuo, а resorno ministаrstvo i Grad Šabac podržali projekat Arheološka istraživanja lokaliteta: Parlozi, Šančina, Paripovac u Desiću kod Šapca. Nаš Stounhendž stariji je od engleskog više od 1500 godina i potiče iz vremena ranog eneolita (bakarnog doba) koje je trajalo od 4300-4000. g.p.n.e.

Realizatori: Momir Cerović