VakcinaciJA - lični izbor - globalna odgovornost

dr Aleksandra Vejnović, Medicinski fakultet
Predavanje
Vreme odžavanja: 27.9.2019. 20:00 - - 21:00
Mesto održavanja: dr Aleksandra Vejnović, Medicinski fakultet


Vakcinacija je postupak kojim se organizam izlaže uzročniku određene bolesti, sa ciljem da organizam razvije dugotrajnu otpornost, a ne oboli. Pored toga što sprečavaju nastanak infektivnih bolesti, vakcine se u današnje vreme koriste u lečenju pojedinih malignih bolesti. Dok pojedinci osećaju da je vakcinacija odredila sudbinu njihove porodice, zna se da je vakcinacijom protiv zaraznih bolesti spaseno više ljudskih života, nego bilo kojim drugim postupkom. Dođite da diskutujemo o ovoj temi.