Yasserstein (Milan Inić)

Mala sala KC Zrenjanina
PERFORMANS
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 19:00 – 21:00
Mesto održavanja: Zrenjanin ,Kulturni centar Zrenjanina


Interaktivna diskusija sa omladinom na temu društvenih mreža.

Način  korišćenja  Instagrama, YouTube, Facebook-a i aplikacije za brzo dopisivanje.

Analiziranje  uticaja tih mreža na naše ponašanje u društvu, kao i prepoznavanje pravih  vrednosti.

Šta bismo promenili kod mreža, a šta kod naših navika.

Pričanje anegdota iz  desetogodišnjeg iskustva kao online kreatora.

Kumunikacija sa decom kroz pitanja….

Vreme trajanja: 60 min.