aleksandrapavlovic

Aleksandra Pavlović

Aleksandra Pavlović je rođena u Nišu. Magistrirala je i doktorirala na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Aktivno učestvuje na nacionalnim i međunarodnim projektima popularizacije nauke. Ne može da zamisli život bez prijatelja i interneta, a dobra knjiga, mirna savest i Minja je uspavljuju. Bavi analitičkom hemijom kao važnim delom hemije životne sredine. Osmeh joj je lajtmotiv.