Jasmina Nestorović Živković

Jasmina Nestorović Živković

Rodjena je 1981. godine u Beogradu. Radi kao naučni saradnik na Odeljenju za fiziologiju biljaka Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“. Bavi se ispitivanjem sekundarnih metabolita vrsta iz roda Nepeta, kao i ispitivanjem potencijalne upotrebe sekundarnih metabolita kao bioaktivnih jedinjenja…a najviše je zanima njihova upotreba kao bioherbicida. Pauze na poslu voli da provodi ćaskajući sa koleginicama „Micama“ iz sobe br. 116, voli duge šetnje i zvuk saksofona.