Foto%2c Natasa Stevanovic (1)

Nataša Stevanović

Kada sam pre 21 godinu imala samo 5, najčešće bih se igrala tako što bih imaginarnom razredu držala čas. Mnogo godina kasnije, postala sam polaznica seminara antropologije u Istraživačkoj stanici Petnca i tada sam shvatila da ću se ipak nadalje igrati antropologije. Puna entuzijazma sam upisala osnovne studije antropologije i odmah potom master, a trenutno sam na doktorskim studijama. Danas se najradije angažujem tako što radim u Istraživačkoj stanici Petnica gde “razred” polaznika od mene može čuti nešto o antropologiji virtuelnih svetova, a pored toga, bavim se antropološkim istraživanjem društvenih i video igara i popularizacijom omiljene mi nauke. Ostvarenje životnog sna bi mi bilo posedovanje kolibe opremljene Internetom u nekom skrovitom kraju, gde bih pisala antropološke radove, igrala video igre i živela okružena beskonačnim brojem primeraka Canis familiaris.