Nevena Milanovic

Nevena Milanović

Nevena je antropološkinja na završnoj godini doktorskih studija na Odeljenju za etnologiju i antropologiju. Bavi se antropologijom alkohola, odnosno kulturom pijenja, što iziskuje mukotrpan rad na terenu :). Interesuju je još studije socijalizma i post-socijalizma, rodne studije, istraživanja politika identiteta i etniciteta. Objavila je jednu monografiju i autorka je više naučnih članaka. U slobodno vreme voli da sluša ljude o tome šta jedu i piju i posmatra ih tokom istih radnji i da planinari.