06 Sep 2018

Promocija Evropske noći istraživača 2018.godine u BIG Fashion shoping centru

U subotu, 22. septembra, od 16 do 20 časova imaćete priliku da vidite Naučni šou u atrijumu BIG Fashion shoping centra! Takođe se možete informisati o sadržajima za, devetu po redu u Srbiji, Evropsku noć istraživača i pokupiti svoje biltene.

Naučni šou je naučno-popularni performans u trajanju od jednog školskog časa kroz koji se pred publikom izvode eksperimenti iz oblasti prirodnih nauka. Ovakva forma je pre svega interesantna, šaljiva, šarena, ali iznad svega edukativna. Učesnicima se kroz igru i eksperimente približavaju prirodne nauke, racionalno kritičko razmišljanje i uči kako se pristupa problemima ne samo u nauci već i u životu.


Šou se sastoji od četiri glavna eksperimenta, između kojih naučni demonstratori izvode kraće oglede. Demonstratori uvode publiku u priču eksperimentima iz oblasti mehaničke i elastične energije kroz eksperimente sa loptama. U drugom delu učesnici upoznaju karakteristike gasova i tečnosti kroz eksperimente sa tečnim azotom, a zatim i kroz eksperiment sa vakuumom, koji govori i o tome šta bi se dogodilo kada bi naše telo završilo odjednom u svemiru. Nakon toga dolazi eksperiment sa vatrenim tornadom, koji govori o atmosferskim uslovima, ali i prirodi plamena, sve to na jedan vrlo atraktivan način. Šou zatvara eksperiment sa plešućim plamenovima i pričom o prirodi zvuka, mehanizmima čula sluha i vezi između fizike i muzike. Između ovih celina izvode se i kraći eksperimenti sa balonima, konopcima, papirom i drugim svakodnevnim stvarima.


Naravno, nakon šoua ostavlja se vreme za postavljanje pitanja publike i diskusiju. Šou je pre svega namenjen osnovcima, ali svojom atraktivnošću i interesantnim činjenicama koje se provlače kroz čitav program biće zanimljiv svim generacijama.