22 Sep 2017

Promocija Noći istraživača u BIG Fashion shoping centru

U nedelju, 24.septembra imaće priliku da vidite jedan delić onoga što vas čeka poslednjeg petka ovog meseca u BIG Fashion shoping centru! Od 15 do 19 časova se informišite o sadržajima za, osmu po redu u Srbiji, Noć istraživača. Pokupite svoje biltene, a usput pogledajte dve interaktivne postavke koje smo, u saradnji sa Centrom za promociju nauke, pripremili za vas!

PRAVA-KRIVA:
Kako je moguće da prava šipka prođe kroz otvor na ploči koji je u obliku krive linije? Mada čudesno za posmatranje, iz matematičkog ugla tu ništa nije neobično. Tajna je u tome što rotacijom bilo kakve prave linije oko neke ose zapravo nastaju geometrijska tela koja mogu biti itekako obla. Kada, na primer,jednu šipku koja je pod uglom postavljena u odnosu na osu obrtanja, zarotiramo, ona će prividno formirati telo koje matematičari nazivaju hiperboloid. Ploča sa krivim otvorom koju posmatrači vide je zapravo presek tog oblog tela i ravni. Zato je sasvim logično da u trenutku kad šipka naiđe na ploču, prođe tačno kroz upravo taj krivi otvor jer se inače kreće po hiperboloidu kome linija otvora pripada.

DA LI SI SREĆNE RUKE?
Kada bacite jednu kockicu, šansa da dobijete bilo koji broj, na primer broj 1, od šest mogućih ishoda (1,2,3,4,5,6) je 1/6. Ako bacite dve kockice istovremeno, broj dva u zbiru ćete dobiti samo u jednom slučaju - ako na jednoj kockici padne jedan i na drugoj takođe jedan. Šansa da dobijete ovaj zbir je (1/6)*(1/6)=1/36. Broj 7 se za razliku od 2 , sa dve kockice može dobiti na šest načina - ako na kockicama padnu kombinacije 1 i 6, 6 i 1, 2 i 5, 5 i 2, 3 i 4 , 4 i 3. Verovatnoća za svaki od ovih ishoda je 1/36, a ukupna verovatnoća za sve ishode je zbir (1/36)+(1/36)+(1/36)+(1/36)+(1/36)+(1/36)=1/6.
Ispred vas se nalazi jedanaest tuba, označenih brojevima od 2 do 12. Svaka od njih predstavlja zbir dve kockice. Uzmite dve kockice i bacite ih, zatim obe kockice ubacite u tubu koja predstavlja zbir koji ste dobili. Pogledajte kako se broj kockica u tubama raspoređuje u obliku normalne raspodele.

Vidimo se u nedelju, 24.septembra, od 15-19 časova u BIG Fashion shoping centru na Karaburmi. Zaljubite se u nauku na prvi ogled!