22 Sep 2017

Srbija druga u svetu po odlivanju talenata

Dr Milica Pajić - naučni savetnik u naučnom institutu za prehrambene tehnologije

Preuzeto sa sajta www.nsreporter.rs