27 Sep 2022

Poziv za učešće u aktivnosti „Zeleni dnevnik – vodič za naučna istraživanja“

Klima se menja na celoj Zemlјi, pa i u tvom okruženju. Sve su češći i duži periodi vrlo toplog vremena. U našem regionu ovakvih perioda ima duplo više nego u prošlosti. Kada su vrućine, svi poželimo da smo u prirodi, a ne okruženi betonom. Sa manje betona i više zelenila tvoje okruženje može da postane mala zelena oaza koja pomaže smanjenju uticaja globalnog zagrevanja i klimatskih promena.

Analiza različitih parametara klime postoji odvajkada jer su ljudi odavno primetili da postoje pravilnosti u klimatskim periodima. U 19. veku počinju prva sistematična praćenja niza klimatskih parametara. Početkom 20. veka je prvi put ustanovljena veza između promene klime, odnosno globalnog zagrevanja i čovekovog uticaja. Međutim, naučno istraživanje je dugotrajan proces sa precizno definisanim segmentima. Istraživanje treba shvatiti kao sistematski, kritički, kontrolisani i ponovljivi proces sticanja novih znanja, neophodnih (a ponekad i dovoljnih) za identifikovanje, određivanje i rešavanje naučnih (teorijskih i empirijskih) problema.  Istraživanja u oblasti klimatskih promena su i odličan primer naučne pismenost.

Savremeni život i izazovi u njemu iziskuju da se nauka i naučna istraživanja što više približe pojedincima da bismo što bolje razumeli naučne koncepte, pojave i procese, ali i da steknu određene veštine da primene ovo znanje na nove, možda i nenaučne situacije. Edukacijom mladih o složenim pitanjima kao što su klimatske promene ne samo da pokušavamo da podignemo svest o ovoj temi, već i da ih edukujemo o važnosti i upotrebi naučne metode. Mogućnost da realizuju istraživanje, prikažu rezultate i izvode zaključke predstavlja najbolji vid edukacije.

„Zeleni dnevnik – vodič za naučna istraživanja“ predstavlja aktivnost koja će se realizovati u okviru Evropske noći istraživača, projekta ReFocuS Art, kojim koordiniše Centar za promociju nauke, zajedno sa partnerima Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Nišu i Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu.

Ko? Zašto?

Pozivamo zainteresovane osnovne i srednje škole da u okviru Evropske noći istraživača predstave rezultate klimatskih istraživanja u svom okruženju.

Kako?

U saradnji sa klimatolozima, pripremili smo priručnik i razvili standardizovani komplet za merenje. Priručnik, koji sadrži sve relevantne informacije u vezi sa temom i metodologijom, služiće kao vodič tokom istraživanja. Standardizovani komplet za merenje će se koristiti kako bi se što više oponašao proces istraživanja i prikupili uporedivi podaci između gradova. Posebna pažnja biće posvećena obuci trenera, uglavnom nastavnika, jer će oni imati ključnu ulogu u uspešnoj integraciji projekata u njihov svakodnevni rad. Organizovaćemo onlajn i oflajn seminare u zavisnosti od broja učesnika i aktuelne epidemiološke situacije u zemlji. Seminari će omogućiti upoznavanje polaznika sa izazovima klimatskih promena sa kojima se danas suočavamo, obuku i smernice o tome kako da se koriste priručnik i komplet za merenje. Takođe, polaznici seminara naučiće kako da interpretiraju naučne metode i naučne rezultate i kako da prezentuju rezultate tokom izdanja ERN (European Researchers’ Night) 2023.

Merenje niza klimatskih parametara, u trajanju od dve radne nedelje, biće sprovedeno tokom aprila meseca. Merenja će se vršiti svakodnevno u školskom dvorištu ili nekom drugom okruženju, nakon čega će učesnici istraživanja prikazati dobijene rezultate. Kako bi dobijeni rezultati bili što bolje interpretirani, neophodno je uporediti dobijene rezultate sa rezultatima klimatskih istraživanja u datoj sredini pre 10, 50 i 100 godina, ukoliko o tome postoje podaci.

Krajnji cilj je što kreativnije prikazivanje rezultata merenja i poređenje sa podacima iz literature.

Kada?

Poziv – „Zeleni dnevnik – vodič za naučna istraživanja“ će biti objavljen tokom Evropske noći istraživača 2022, a rezultati istraživanja biće predstavljeni tokom Evropske noći istraživača 2023. Prijave počinju 30. septembra 2022, u ovogodišnjoj Noći istraživača, i traju do 20. novembra 2022. Obaveštenje o prihvaćenim prijavama šaljemo do 15. decembra 2022.

Da bi se škola prijavila, predstavnik škole (nastavnik/ca, učitelј/ca, profesor/ka...) treba da popuni kratki elektronski formular, na sledećem linku:

PRIJAVA

Ukoliko naiđete na problem prilikom popunjavanja prijave, možete pisati na: ppanjkovic@cpn.rs.

Uputstvo

Izabranim školama će do 1. februara biti poslato detalјno uputstvo za sprovođenje aktivnosti. Ukratko, potrebno je da prijavlјeni predstavnik/ca škole formira tim zainteresovanih đaka sa kojima će, u periodu od 19. aprila do 1. maja, svakog radnog dana meriti niz klimatskih parametara u školskom dvorištu ili bliskom okruženju. Škole će do 1. juna imati mogućnost da kreativno prikažu rezultate merenja, koji će zatim  biti izloženi tokom narednog izdanja Evropske noći istraživača 2023.