01 Nov 2022

Istraživači u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi

U Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi prošle nedelje je predstavljen projekat ZeroWasteWater koji se finansira u sklopu programa IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije. Projekat ZeroWasteWater koji realizuje Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu bavi se mogućnošću primene recikliranih građevinskih materijala za bolje upravljanje poplavama u gradovima.

https://farmafizio.edu.rs 
https://www.grf.bg.ac.rs/home