04 Nov 2022

Istraživači u Osnovnoj školi "France Prešern"

Osnovna škola "France Prešern" prošle nedelje je bila domaćin istraživačima sa Fakulteta za fizičku hemiju i iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. U programu koji je obuhvatio eksperimente demonstracije površinskog napona i totalne refleksije, kao i izolaciju DNK za poneti učestvovalo je 130 osnovaca.

https://francepresern.edu.rs
https://www.ffh.bg.ac.rs 
https://imgge.bg.ac.rs