25 Nov 2022

Istraživači u Gimnaziji "Takovski ustanak" u Gornjem Milanovcu

U Gimnaziji "Takovski ustanak" u Gornjem Milanovcu prošle nedelje su gostovali istraživači iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i iz Instituta za pedagoška istraživanja. Pored projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavljen je i projekat REPANCAN koji se finansira u sklopu programa PROMIS Fonda za nauku Republike Srbije, a koji ima za cilj prenamenu određene klase lekova za lečenje karcinoma pankresa.

https://gimnazijagm.edu.rs 
https://www.ncrc.ac.rs 
https://www.bio.bg.ac.rs 
https://ipisr.org.rs