28 Nov 2022

Istraživači u Osnovnoj školi "Đura Daničić"

U osnovnoj školi "Đura Daničić" prošle nedelje su gostovali istraživači sa Fakulteta za fizičku hemiju i iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Pored demo eksperimenata, đacima je kroz interaktivne sadržaje predstavljen i međunarodni projekat STEPUPIORS koji ima za cilj uspostavljanje evropskog konzorcijuma istraživačkih institucija posvećenih otkrivanju prognostičkih markera u karcinomu rektuma.

http://osdjuradanicic.edu.rs 
https://www.ffh.bg.ac.rs
https://www.ncrc.ac.rs