Dimni signali

Suvog leda malo nam treba da dimni signali stignu do neba. Kako da prenese poruke skrivene, znaće anhidrid kiseline ugljene!

Učenici-autori: Aleksandra Pavlović, Jelena Mrmošanin

Učesnici

Jelena Mrmošanin
Aleksandra Pavlović