Hemijska traka

Hromatografija na tankom sloju Brzo razlaže složenu boju. A ko pobeđuje na kratke staze, Dosta zavisi od mobilne faze!

Učesnici-autori: Marko Pešić, Milan Nešić

Učesnici

Milan Nešić
Marko Pešić