Hipotermija novorođenčeta − hladnoća kao čuvar moždane funkcije

Medicinski fakultet

Terapeutska hipotermija novođenčeta je relativno nov pristup lečenju koji podrazumeva smanjenje ukupne telesne temperature novorođenčeta ubrzo nakon rođenja, kako bi se smanjila verovatnoća ozbiljnog oštećenja mozga i usporilo napredovanje bolesti.

Kroz priču i oglede, otkrijte kakve se promene dešavaju u ćeliji, a kakve na nivou celog tela, koje ih štite od propadanja i usporavaju njihovo oštećenje.