Idemo na more, tamo sve je bolje!

Ribe iz porodice jesetri (fam. Acipenseridae) predstavljaju drevnu kičmenjačku grupu i potiču još iz vremena dinosaurusa. Pretežno su migratorni oblici koji u Crnom moru odrastaju do svoje polne zrelosti kada radi mresta, prevaljuju dugotrajan i naporan put do svojih plodišta u Dunavu i drugim rekama crnomorskog sliva, obezbeđujući na taj način produžetak vrste.Mladunci, čim ojačaju, slede put svojih roditelja, i vraćaju se nazad u more. Relativno mala porodica jesetri zastupljena je sa 4 roda i 25 vrsta, a u Dunavu je zabeleženo 6 vrsta, svrstanih u dva roda (Huso i Acipenser)

Acipenserguldenstadti-ruska jesetra
Acipensersturio-atlantska jesetra,
Acipenserstellatus-pastruga,
Acipensernudiventris-sim ,
Acipenserruthenus-kečiga
Huso huso-moruna
Sve vrste ove familije su migratorne, osim kečige koja je isključivo slatkovodna vrsta i stalni stanovnik Dunava i njegovih velikih pritoka.

Ovi drevni vodeni džinovi suočeni su sa brojnim pretnjama po njihov opstanak. Iako opstaju na Zemlji milionima godina, jesetre su danas ugrožene prekomernim ribolovom i promenama njihovog prirodnog staništa.Jedan od uzroka smanjenja brojnosti moruna i ostalih jesetarskih riba vezuje se za potražnju kvalitetnog mesa i kavijara te su prema IUCN Crvenoj listi, jesetre su krajnje ugrožene vrste.

U Noći istraživača 2016. imaćete prilike da se uživo sretnete sa ovim vodenim dinosaurusima. Čućete mnogo toga o biologiji i ekologiji, značaju i konzervaciji ovih vrsta.

Učesnici-autori: Milica Stojković Piperac

Učesnici

Milica Stojković Piperac