Kupus kao lakmus

Crvenog kupusa sveža glavica može poslužiti umesto lakmusa. Sa sodom bikarbonom lako pozeleni, a uz malo sirćeta opet pocrveni!

Učesnici-autori: Jelena Mrmošanin, Jovana Krstić

Učesnici

Jovana Krstić
Jelena Mrmošanin