Lebdeća čigra


Fakultet tehničkih nauka

Saznajte kako nam to superprovodljivost materijala omogućava da zavrtimo čigru tako da ona lebdi!