Magia Naturalis

Magia Naturalis – gledati jednim ili sa dva oka

 1. Umesto uvoda
 2. Magia Naturalis,gledati jednim ili sa dva oka?
 3. Dobra fotografija,lični stav
 4. Istina o fotografiji ili kako posmatrati fotografije
 5. Jednooki džek
 6. Ista meta isto odstojanje
 7. Stereoskopija
 8. Malo istorije
 9. Vrste stereoskopija
 10. Treći svet
 11. Škola direktnog stereoskopskog posmatranja
 12. Trijumf stereoskopskog posmatranja
 13. Otkrivanje falsifikata
 14. Boja svetlosti
 15. Umesto zaključka: Da li je fotografiji potreban okvir?

Autori: Dragan Golubović, Saša Ilić

Učesnici

Saša Ilić
Dragan Golubović