Međunarodna godina karte

Početna i krajnja tačka svake migracije nosi geografsku komponentu uz pomoć koje se migracije prikazuju na karti. Od broja međutačaka zavisi da li bi kretanje bilo šematski ili verno prikazano. Biće predstavljena kartografski izražajna sredstva kojima se mogu prikazati kvalitativne karakteristike migracija (vektori, boje, prosti geometrijski i simbolični znaci i brojčano-slovne oznake) i kvantitaivne karakteristike migracija (skalari i broj elementarnih znakova).

U fokusu je Minardova karta iz 1869. godine koja prikazuje Napoleonov pohod na Moskvu, kretanje Napoleonovih trupa u prostoru i vremenu, temperaturne promene tokom invazije, gubitke koje su trpele što usled borbi, što zbog strategije spaljene zemlje i vremenskih prilika.

Edvard Tufte, profesor emeritus političkih nauka, statistike i kompjuterskih nauka na Jejlu, jedan od najpoznatijih istraživača koji se bave vizualizacijom podataka, Minardovu kartu naziva najboljim statističkim prikazom svih vremena. Ova karta veoma često pominjana u literaturi i u njoj su mnogi pronašli veliku inspiraciju. Upotrebom modernih tehnologija za virtuelnu ili proširenu stvarnost daće se dodatna dimenzija Minardovoj karti i geografske karte učiniti zanimljivijim široj publici.

Učesnici-autori: Ninoslav Golubović, Aleksandar Radivojević, Nataša Martić, Mrđan Đokić, Milan Đorđević  

Učesnici

Ninoslav Golubović
Nataša Martić Bursać
Mrđan Đokić
Milan Đorđević
Aleksandar Radivojević