Mehanizmi antropogenog rasejanja i invazivne vrste životinja

Moderno doba podrazumeva i moderan transport robe i ljudi. Međutim, u mnogim slučajevima na takvom putu se ukrcaju i „slepi putnici“ koji se transportuju na sve strane sveta. Na primer, teretna vozila za prevoz razne robe mogu greškom prevesti i neželjene vrste životinja koje su ponekad veoma štetne. Neki od „slepih putnika“su životinje koje su introdukovane i čije populacije su se uspostavile, pre svega, na teritoriji Srbije, ali i šire.

Demonstriraćemo na koje načine i kojim prevoznim sredstvima se mogu najlakše transportovati životinje, koje ponekad pređu hiljade kilometara daleko od svoje postojbine, kao i kakav uticaj imaju na ekosisteme u koje dolaze. Kao modele prevoza koristićemo makete brodova koji koriste vodu kao ballast sa jednog kraja sveta, a zatim je ispuštaju na drugi kraj zajedno sa svim organizmima koje su pokupili. Takođe, koristićemo i makete teretnih aviona i vozova u iste svrhe.

Neke vrste invazivnih životinja koje se mogu naći na teritoriji Srbije ili susednih zemalja predstavljaju potencijalnu ekološku opasnost, kao što su: azijski stršljen, azijska bubamara, riba sunčica, cverglan, rakun, mungos i mnogi drugi. Posetioci će moći da vide neke od pomenutih vrsta uživo i u vidu multimedijalnih prikaza.

Učesnici-autori: Saša Stanković

Učesnici

Saša Stanković