Migracija riba

Pogledajte predstavljanje preparata karakterističnih migratornih vrsta riba uz šematski prikaz migracijskih puteva.

Istraživači sa Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta predstaviće preparate karakterističnih migratornih vrsta riba koji su deo stalne postavke Akvarijuma. Posetioci će imati priliku da čuju zanimljivu priču o anadromnim i katadromnim vrstama, moruni i jegulji.

Prirodno-matematički fakultet, Akvarijum

Sa vama će biti: Simona Đuretanović i  Nataša Radojković.

Učesnici

Nataša Radojković
Simona Đuretanović