Nikola Tesla – Od Evrope do Amerike

Tokom 1884. Nikola Tesla shvata da u Evropi nema razumevanja i podrške za njegov revolucionarni pronalazak. Zato prihvata ponudu Čarlsa Bečelora, Edisonovog bliskog saradnika i zastupnika u Evropi, da se zaposli u glavnoj Edisonovoj fabrici u Njujorku. U njujoršku luku stigao je parobrodom “Siti of Ričmond” 6. juna 1884. godine. Nije ga sačekao čuveni “doseljenički prizor” sa Kipom slobode jer će ovaj čuveni simbol Njujorka biti postavljen tek dve godine kasnije. U junu dolazi kod Edisona sa ceduljom na kojoj je Bečelor ispisao sledeću preporuku: “Poznajem dva velika  čoveka. Jedan ste vi, a drugi je ovaj mladi čovek koji stoji pred vama”. Sledećih šest meseci radi danonoćno, od 10.30 pre podne do 5 ujutru, bez ijednog dana pauze, na generatorima jednosmerne struje. Razočaran Edisonovim neispunjenim obećanjem o nagradi od 50.000 dolara za uspešno obavljen posao, napušta “Edisonovu fabriku mašina” 18. decembra 1884. Teslin dalji samostalan pronalazački rad na polju električnih mašina u Americi je prikazan kroz ovu 3D postavku.

Učesnici-autori: Vladan Vučković

Učesnici

Vladan Vučković