Odakle vuku korene najčešći stanovnici naših tanjira?

Odakle i kako su nam stigle poljoprivredne kulture koje se najčešće gaje u Srbiji? Kojim putevima su pšenica, kukuruz, krompir, paprika, paradajz i neke druge najčešće gajene vrste stigle u Evropu i Srbiju? Da li su ratovi i osvajači doprineli širenju ovih kultura? Na ova i mnoga druga pitanja moći ćete da dobijete odgovor ako budete posetili Noć istraživača 2016. Na zanimljiv način pokušaćemo da približimo širokom auditorijumu a pogotovo deci poreklo nekih najčešće upotrebljavanih gajenih biljaka i puteve njihove migracije.

Napravićemo malu radionicu-igraonicu u okviru koje naši najmlađi posetioci mogu da crtaju i boje plodove koje već koriste u ishrani, dok za one malo starije imamo zadatke koji će im pomoći da nešto korisno nauče. Koristićemo veliku kartu sveta i male kartice sa slikama biljaka.  Prvi zadatak posetioca će biti da postave kartice na kontinent sa koga biljka potiče. Drugi zadatak će biti da odgonetnu put kojim je neka kultura dospela u Evropu odnosno da markerima obeleže put kojim je ta biljka “putovala” do Evrope-Srbije.

Učesnici-autori: Danijela Nikolić

Učesnici

Danijela S. Nikolić