Poziv na putovanje

Da li ste ikad pomislili da jedno tako lepo, tanano i krhko biće kao što je leptir može da bude u isto vreme i tako izdržljivo da preleti više od 4500 kilometara?

Za pčelu izviđačicu, opstanak njene kolonije zavisi od sposobnosti da pronađe hranu, sakupi je i vrati je u gnezdo, kao i od sposobnosti da prenese ostalim pčelama kako da pronađu hranu. Otkrijte tajnu njenog uspeha!

Ostati u budnom stanju i disati ili umreti spavajući je životni problem sa kojim se delfini svakodnevno suočavaju. Šta mislite na koji način delfini prevazilaze ovaj životni izazov?

Da li ste znali da slepi miševi gube 0.5 grama na 100 kilometara puta? Upravo iz tog razloga njihova orijentacija mora biti tačna i efikasna obzirom da troše mnogo energije. Kako oni uspevaju u tome, kao i odgovore na ostala pitanja saznajte tokom Noći istraživača u druženju sa nama.

Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.kg.ac.rs

Sa vama će biti: Stefan Marković i Suzana Leković

Učesnici

Suzana Leković
Stefan Marković